Културен център "G8"
София, ул. "У. Гладстон" №8; Тел.: 02 995 00 80; E-mail: g8cinema@gmail.com


* Прожекциите се осъществяват при продадени минимум два билета за всеки филм !